Palvelut Lähellä -sovellus on taskussasi kulkeva matkaopas!

Palvelutlahella.fi verkkosivuilla järjestettävien kilpailujen ja arvontojen säännöt

1. Järjestäjä

Ediame Oy, Lussintie, 58175 Enonkoski (myöhemmin säännöissä ”järjestäjä”).

2. Ehtojen hyväksyminen

Tässä kerrotaan kilpailujen/arvontojen osallistumisehdoista. Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kilpailuun/arvontaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty.

3. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Ediame Oy tai muiden arvonnan/kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.

4. Palkinnot, niiden arvonta ja voittajan kontaktointi

Ediame Oy:n järjestämien kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle erikseen. Kilpailun voittajalle tai voittajille ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajaan otetaan yhteyttä kilpailun yhteydessä jätettyjen yhteystietojen kautta. Osallistumalla kilpailuun/arvontaan osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot.

Voittaja toimittaa Ediame Oy:lle tarvittaessa tarkemmat yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse tapauskohtaisesti annettuun osoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, eli hän ei ole kykeneväinen ilmoittamaan palkinnon vastaanottamisesta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, ellei toisin ole mainittu kilpailussa / arvonnassa. Annettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien palkinnon toimittamiseen vaadittavat tilanteet, joissa palkinnon toimittaminen edellyttää yhteystietojen ilmoittamsista kolmannelle osapuolelle, kuten tuotteen valmistajalle tai palvelun tuottajalle.

Kilpailun voittaja/voittajat arvotaan satunnaisesti osallistujien joukosta. Kilpailujen/arvontojen alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan kilpailun/arvonnan julkaisemisen yhteydessä.

Kilpailu-/arvonta-ajan päätyttyä mahdollisia osallistumisia ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta osallistujia, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja.

5. Palkintojen toimittaminen

Kilpailujen/arvontojen palkinnot toimitetaan voittajille digitaalisesti, Matkahuollon tai Postin kautta ellei toisin mainita. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen tai muiden yhteystietojen virheellisyydestä.

Henkilötietojen käsittely

Osallistumalla Palvelut Lähellä arvontaan voittaja hyväksyy, että järjestäjä tallentaa palkinnon toimittamista varten omaan myyntijärjestelmäänsä kuitin, jossa on mainitaan voittajan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Kuittia käytetään palkinnon toimittamiseen ja taataan, että tiedot löytyvät järjestelmästä mahdollisissa takuuasioissa.

7. Järjestäjän vastuu

Ediame Oy vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

8. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Palvelut Lähellä sähköpostitse info@palvelutlahella.fi. Osallistumalla kilpailuihin ja arvontoihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Ediame Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.

Palvelutlahella.fi verkkosivuilla järjestettävien kilpailujen ja arvontojen säännöt

1. Järjestäjä

Ediame Oy, Lussintie, 58175 Enonkoski (myöhemmin säännöissä ”järjestäjä”).

2. Ehtojen hyväksyminen

Tässä kerrotaan kilpailujen/arvontojen osallistumisehdoista. Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kilpailuun/arvontaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty.

3. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Ediame Oy tai muiden arvonnan/kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun. Osallistujan on täytettävä Facebookin yleiset käyttöehdot.

4. Palkinnot, niiden arvonta ja voittajan kontaktointi

Facebookissa järjestettävien kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle erikseen. Kilpailun voittajalle tai voittajille ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen Facebookin Viestit -toiminnolla ja/tai kommentoimalla voittajan kommenttia ja/tai aktiviteetista riippuen mahdollisesti tekemällä voittajan valinnasta oman julkaisun ja merkitsemällä voittaja tai voittajat julkaisuun. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot.

Voittaja toimittaa Ediame Oy:lle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Viestit-toiminnolla tai erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse tapauskohtaisesti annettuun osoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, eli hän ei ole kykeneväinen ilmoittamaan palkinnon vastaanottamisesta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, ellei toisin ole mainittu kilpailussa / arvonnassa. Annettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien palkinnon toimittamiseen vaadittavat tilanteet, joissa palkinnon toimittaminen edellyttää yhteystietojen ilmoittamsista kolmannelle osapuolelle, kuten tuotteen valmistajalle tai palvelun tuottajalle.

Jos kilpailuun/arvontaan osallistutaan kommentoimalla Palvelut Lähellä tekemää julkaisua, arvotaan voittaja satunnaisesti kommenttien joukosta. Jos voittaja valitaan esimerkiksi tietystä julkaisusta tykänneiden kesken, valitaan voittaja samalla satunnaisperiaatteella julkaisua kommentoineiden käyttäjien kesken. Kilpailujen/arvontojen alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan kilpailun/arvonnan julkaisemisen yhteydessä.

Arvonta-ajan päätyttyä kirjoitettuja kommentteja ja tykkäyksiä ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta kommentteja, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja

5. Palkintojen toimittaminen

Kilpailujen/arvontojen palkinnot toimitetaan voittajille digitaalisesti, Matkahuollon tai Postin kautta ellei toisin mainita. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen tai muiden yhteystietojen virheellisyydestä.

6. Järjestäjän vastuu

Ediame Oy vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

7. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Kilpailut/arvonnat eivät ole Facebookin sponsoroimia, organisoimia tai ylläpitämiä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Palvelut Lähellä sähköpostitse info@palvelutlahella.fi. Osallistumalla kilpailuihin ja arvontoihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Ediame Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.

Palvelutlahella.fi verkkosivuilla järjestettävien kilpailujen ja arvontojen säännöt

1. Järjestäjä

Ediame Oy, Lussintie, 58175 Enonkoski (myöhemmin säännöissä ”järjestäjä”).

2. Ehtojen hyväksyminen

Tässä kerrotaan kilpailujen/arvontojen osallistumisehdoista. Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kilpailuun/arvontaan osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty.

3. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Ediame Oy tai muiden arvonnan/kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun. Osallistujan on täytettävä Facebookin yleiset käyttöehdot.

4. Palkinnot, niiden arvonta ja voittajan kontaktointi

Instagramissa järjestettävien kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle erikseen. Kilpailun voittajalle tai voittajille ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen Instagramin Direct Message -toiminnolla, kommentoimalla julkaisua sekä mahdollisesti tekemällä voittajan valinnasta oma postaus ja merkitsemällä voittaja tai voittajat postaukseen. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot.

Voittaja toimittaa Palvelut Lähellä yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Direct Message -toiminnolla tai erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse tapauskohtaisesti annettuun osoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, eli hän ei ole kykeneväinen ilmoittamaan palkinnon vastaanottamisesta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, ellei toisin ole mainittu kilpailussa / arvonnassa. Annettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien palkinnon toimittamiseen vaadittavat tilanteet, joissa palkinnon toimittaminen edellyttää yhteystietojen ilmoittamsista kolmannelle osapuolelle, kuten tuotteen valmistajalle tai palvelun tuottajalle.

Jos kilpailuun/arvontaan osallistutaan repostaamalla tai ottamalla screenshot ja merkitsemällä kuva tietyllä hastagilla, arvotaan voittaja satunnaisesti kyseisellä hastagilla Instagramista löytyvistä kuvista. Kilpailuun/arvontaan osallistuvan profiilin on oltava julkinen, että Palvelut Lähellä löytää kuvan hastagin perusteella. Jos voittaja valitaan esimerkiksi tietystä kuvasta tykänneiden tai kuvaa kommentoineiden kesken, valitaan voittaja samalla satunnaisperiaatteella tykkäyksen tehneiden käyttäjien kesken. Kilpailujen/arvontojen alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan kilpailun/arvonnan julkaisemisen yhteydessä.

Arvonta-ajan päätyttyä kirjoitettuja kommentteja ja tykkäyksiä tai repostattuja kuvia ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta kommentteja/kuvia, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja.

5. Kuvien käyttöoikeuksista (silloin, kun osallistutaan omalla kuvalla eikä ole kyseessä repost-kilpailu):

– Osallistumalla kilpailuun osallistuja vahvistaa, että hän omistaa kuvan käyttöoikeudet ja hänellä on oikeus julkaista se. Osallistujalla on lupa kuvan julkaisuun myös muilta kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä.

– Osallistuessaan kilpailuun osallistuja myöntää Palvelut Lähellä kuvan käyttöoikeudet kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa Palvelut Lähellä omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Palvelut Lähellä saa oikeuden käyttää kilpailun voittaneiden nimiä/nimimerkkejä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Palvelut Lähellä eri kanavissa.

– Palvelut Lähellä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Kilpailut ja arvonnat eivät ole millään tavoin Instagramin rahoittamia, tukemia tai ylläpitämiä.

5. Palkintojen toimittaminen

Kilpailujen/arvontojen palkinnot toimitetaan voittajille digitaalisesti, Matkahuollon tai Postin kautta ellei toisin mainita. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen tai muiden yhteystietojen virheellisyydestä.

7. Järjestäjän vastuu

Ediame Oy vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

8. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Kilpailut/arvonnat eivät ole Instagramin sponsoroimia, organisoimia tai ylläpitämiä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Palvelut Lähellä sähköpostitse info@palvelutlahella.fi. Osallistumalla kilpailuihin ja arvontoihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Ediame Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.

9. Kommentointi Palvelut Lähellä Instagramissa julkaisemiin kuviin

Palvelut Lähellä ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Palvelut Lähellä kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli käyttäjä toistuvasti rikkoo kilpailujen/arvontojen tai Palvelut Lähellä yleisiä sääntöjä esimerkiksi toistuvilla asiattomilla kommenteilla, Palvelut Lähellä on oikeus sulkea käyttäjä pois seuraajistaan (Block user) ilman erillistä ilmoitusta.